СПИСЪК НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ХАЗАРТНИ ИГРИ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

Този списък намерихме от архивите на сайта на държавната комисия по хазарта – https://dkh.minfin.bg/bg/page/439. В момента тяхната страница не работи.